Dưỡng Nuôi
Cơ Thể Bạn
Tony Fruit, nhà phân phối trái cây nhập khẩu tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn đóng góp cuộc sống dinh dưỡng, đầy sức khoẻ cho người tiêu dùng Việt Nam thông qua các trái cây nhập khẩu cao cấp, và sản phẩm được chế biến từ trái cây ở khắp nơi trên thế giới.
Dưỡng Nuôi
Cơ Thể Bạn
Tony Fruit, nhà phân phối trái cây nhập khẩu tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn đóng góp cuộc sống dinh dưỡng, đầy sức khoẻ cho người tiêu dùng Việt Nam thông qua các trái cây nhập khẩu cao cấp, và sản phẩm được chế biến từ trái cây ở khắp nơi trên thế giới.
Dưỡng Nuôi
Cơ Thể Bạn
Tony Fruit, nhà phân phối trái cây nhập khẩu tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn đóng góp cuộc sống dinh dưỡng, đầy sức khoẻ cho người tiêu dùng Việt Nam thông qua các trái cây nhập khẩu cao cấp, và sản phẩm được chế biến từ trái cây ở khắp nơi trên thế giới.
Dưỡng Nuôi
Cơ Thể Bạn
Tony Fruit, nhà phân phối trái cây nhập khẩu tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn đóng góp cuộc sống dinh dưỡng, đầy sức khoẻ cho người tiêu dùng Việt Nam thông qua các trái cây nhập khẩu cao cấp, và sản phẩm được chế biến từ trái cây ở khắp nơi trên thế giới.
Dưỡng Nuôi
Cơ Thể Bạn
Tony Fruit, nhà phân phối trái cây nhập khẩu tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn đóng góp cuộc sống dinh dưỡng, đầy sức khoẻ cho người tiêu dùng Việt Nam thông qua các trái cây nhập khẩu cao cấp, và sản phẩm được chế biến từ trái cây ở khắp nơi trên thế giới.
Dưỡng Nuôi
Cơ Thể Bạn
Tony Fruit, nhà phân phối trái cây nhập khẩu tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn đóng góp cuộc sống dinh dưỡng, đầy sức khoẻ cho người tiêu dùng Việt Nam thông qua các trái cây nhập khẩu cao cấp, và sản phẩm được chế biến từ trái cây ở khắp nơi trên thế giới.
Dưỡng Nuôi
Cơ Thể Bạn
Tony Fruit, nhà phân phối trái cây nhập khẩu tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn đóng góp cuộc sống dinh dưỡng, đầy sức khoẻ cho người tiêu dùng Việt Nam thông qua các trái cây nhập khẩu cao cấp, và sản phẩm được chế biến từ trái cây ở khắp nơi trên thế giới.
Do you have
something in mind?
MORE SERVICE
Build Your Box
Tony Fruit is passionate to meet customer expectation by offering personalization service to meet your desire and specific need through our curated gift boxes.
Feel free to fill your box with your favorites, and try something new!!

Tony Fruit triển khai dịch vụ “Build Your Boxes” để cá nhân hóa nhằm mang đến sản phẩm gần đến mong muốn khách hàng nhất. Hãy thật thoải mái khi lựa chọn đồ bạn thích, cũng như trải nghiệm các sản phẩm mới!!
See more
Wholesale
Looking for a trustworthy and premium for your retail store or fruit shop?
Contact us and we’ll set up a meeting to discuss your need and our supplier policy.

Bạn đang tìm kiếm nguồn trái cây uy tín, chất lượng cho cửa hàng bán lẻ hay cửa hàng trái cây?
Liên hệ với Tony Fruit để được tư vấn một cách tốt nhất nhé.

See more
FEED MY EYE

CỬA HÀNG
Quận 4 - Store 1
Quận 4 - Store 2
Quận 2
Quận 8
Địa chỉ
169 Khanh Hoi, district 4
Phone +84 989063503
Email cskh@traicaytony169.vn
Địa chỉ
Phone
Email
Địa chỉ
Phone
Email
Địa chỉ
Phone
Email

HOTLINE: 028.3940.8899
Messenger HOTLINE +84 989063503 Đặt hàng nhanh