Hình thức thanh toán

Hiện Tony Fruit hỗ trợ các cách thanh toán như sau:
 1. Thanh toán COD – Nhận hàng thanh toán.
 2. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại cửa hàng, Kho
 Điện thoại: 0907 533 335 - 0901 110 818 - 093 803 9090 - 0903730012 (HCM)